CPM device OrtoFlex L1

Due to wide range of adjustment, this device is suitable for everybody regardless their size or height. It is equipped with a specially designed, noiseless engine with speed adjustment

Medical equipment producer

We are the manufacturer of CPM device model OrtoFlex L1

CPM device model OrtoFlex L1

A continuous passive motion CPM device, produced with the highest quality materials, is designed for passive mobilization of both knee and hip joint. It is equipped with two big, independently working LCD displays which may be controlled manually as well as with a remote.

We are the manufacturer of the highest quality CPM device model OrtoFlex L1.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij