Kontakt

GOOD MEDICA SP. Z O.O.

ul. Ziemniaczana 15, 52-127 Wrocław

Kancelář:
tel. +48 71 715 64 97
email: goodmedica@goodmedica.pl

Obchod a marketing:
tel. +48 733 518 724
email: marketing@goodmedica.pl

Servis:
email: serwis@goodmedica.pl

NIP: 701-037-24-51
REGON: 146578763
KRS: 0000453965

ING BANK ŚLASKI
PLN: 16 1050 1416 1000 0091 3436 8753
USD: 90 1050 1416 1000 0091 3436 8779
GBP: 18 1050 1416 1000 0090 8002 7668